Onze wens voor jou als bijzonder mens voor 2016

Lieve allemaal,

Zo in de laatste dagen van dit jaar willen we nog even terugblikken op afgelopen jaar.
Heel saai en cliché maar toch wel mooi, zeker omdat het voor ons belangrijk is om terugkijkend een groot gevoel van dankbaarheid te hebben.
Afgelopen jaar hebben we na een aantal jaren weer de Mystical Fantasy Fair georganiseerd. Voor ons en voor velen een ongelooflijk mooie herinnering die ons dankbaar laat zijn dat we dit weer überhaupt mochten en konden organiseren.
Daarnaast hebben we weer mogen ervaren dat je zoiets niet in je eentje kunt doen maar dat je zo’n festival met elkaar neerzet en maakt tot wat het nu is geworden. Wij organiseren de Mystical maar de deelnemers, vrijwilligers, artiesten en bezoekers maken het festival tot iets heel moois en speciaals.
Dankbaar dat we dit weer hebben mogen ervaren en hopende dat we op deze manier iets hebben kunnen bijdragen aan de fysieke en emotionele balans in een ieder en daarnaast de harmonie, de compassie en de liefde die mensen naar zichzelf hebben maar zeker ook naar iedereen om zich heen.
Dankbaar voor alle mensen die we dit afgelopen jaar mochten ontmoeten en die we in ons hart hebben mogen sluiten.
Dankbaar voor de liefde, genegenheid en waardering die we van zoveel mensen hebben mogen ontvangen.
Dankbaar voor het feit dat we mochten zijn wie we graag willen zijn en dat onze intentie waarmee we de dingen doen door velen als iets waardevols wordt ervaren en gevoeld.
Dank jullie wel daarvoor!

Maar het jaar bestaat natuurlijk niet alleen maar uit de Mystical, nou ja bijna wel eigenlijk haha, omdat we er toch een jaar mee bezig zijn om het te organiseren. Wat ons en ik denk heel veel mensen met ons, zeker de laatste maanden, opvalt is de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De agressie, de intolerantie, het compassieloze, het onaardige en vooral het respectloze staan hoog in het vaandel bij veel mensen. Heel verdrietig om te zien en te ervaren vinden wij. Het is te begrijpen dat heel veel mensen stress ervaren en emotioneel of fysiek in een moeilijke situatie zitten, maar is dat een reden om zo onaardig te doen, de ander niets te gunnen, de ander niet met respect te behandelen, agressief te worden of iemand anders het leven zuur te maken?
Nee toch!! Waar is ons liefdesgevoel, ons respect, onze dankbaarheid, onze compassie en ons inlevingsvermogen gebleven? Waar hebben we dat verstopt

Onder lagen van irritatie, stress, verdriet, boosheid en ego ligt bij een ieder een prachtige kern van liefde, van compassie voor je medemens, van respect voor het leven om je heen, van inlevingsvermogen voor mensen om je heen, ook al doen ze de dingen anders dan dat jij dat doet, van acceptatie dat het leven je soms iets aanreikt wat niet fijn en leuk is, maar waar je wel veel van zou kunnen leren, van dankbaarheid voor datgene wat je wel hebt in je leven en niet alleen de onvrede met wat je (nog) niet hebt, van acceptatie van jezelf als uniek mens en van beseffen wat nou werkelijk belangrijk is voor jou als mens.
Waar sta je als mens en waar wil je naartoe, wie wil je zijn en wat is je doel hier op Aarde.
Vragen waar heel veel mensen mee worstelen, waar heel veel mensen geen antwoord op hebben, en doordat ze er geen direct antwoord op hebben ze deze belangrijke vragen maar laten voor wat ze zijn en er niet meer mee aan de slag gaan.
Het is heel belangrijk dat je als uniek mens weet wie je wilt zijn en waar je voor wilt staan in het leven, want dat is je basis waar je altijd op terug kunt vallen in moeilijke tijden.
Dat is de enige basis die je hebt als mens, de waarde die jij aan jezelf toekent, de liefde die jij aan jezelf geeft, de acceptatie dat je goed bent zoals je bent.
Nog heel veel mensen zijn of voelen zich afhankelijk van wat mensen om hun heen vinden, welke waarde de mensen om je heen aan je geven, hoeveel liefde je krijgt van de buitenwereld, in hoeverre je geaccepteerd wordt door je omgeving en hoe mensen om je heen willen dat je je gedraagt.
Het is logisch dat je gevoelsleven en je handeling beïnvloed worden door mensen en situaties om je heen, hoe mensen om je heen reageren, welke situaties je op je pad tegen komt.
Maar ondanks dat is het belangrijk te leren vertrouwen op je gevoel, je innerlijk ‘weten’.
Als je daar naar durft te luisteren, als je daar op durft te vertrouwen, dan komt er een enorme kracht in je vrij waardoor je alles aan kunt, hoe moeilijk en verdrietig de dingen in je leven soms ook zijn.

Voor het aankomende jaar wensen wij iedereen die kracht, die vrijheid, die liefde toe.
Geef jezelf de ruimte, de vrijheid en de kans om te kunnen en mogen zijn wie je wilt zijn, om te doen wat je hart je aangeeft, om te accepteren dat je goed bent zoals je bent, om te beseffen dat je belangrijk bent als schakel in het grote geheel, om je bewust te zijn dat je van onschatbare waarde bent als uniek mensje en dat je ongelooflijke krachten in je hebt die alleen maar wachten om tot uiting te mogen komen zodat je in vrijheid, compassie en liefde naar jezelf kunt kijken.
Dat je jezelf kunt aankijken en kunt glimlachen, gewoon omdat je bent wie je bent.
En dan beseffend dat je die glimlach waard bent, gewoon omdat je heel bijzonder bent.
Dat je bijzonder bent omdat je durft te zijn wie je wilt zijn, omdat je de dingen doet vanuit je hart, omdat je de mensen en de wereld om je heen durft te laten zien waar je voor staat en vooral omdat je zelf beseft hoeveel waarde je hebt als mens in deze wereld.
Wees dankbaar voor wie je mag en kan zijn in het leven, wees dankbaar voor alles wat je jezelf geeft aan liefde, aan vrijheid, aan compassie en vergeving.
Vergeef jezelf voor de dingen die je misschien in het verleden niet zo goed hebt aangepakt.
Zie het als leerprocessen en niet als iets wat je de rest van je leven mee moet slepen als last.
Als kind van 4 kun je ook niet gelijk naar de Universiteit, je moet nog heel veel leren om daar te kunnen komen.
Je kunt op dat moment nog niet schrijven en niet lezen en niemand vindt dat raar of zal je er als 4 jarig kind op aan kijken dat je je die skills nog niet eigen hebt gemaakt.
Dus waarom geldt dat niet in de leerprocessen als het om bewustzijn en jezelf leren kennen gaat.
Waarom zijn we zo streng voor onszelf als het daarom gaat, waarom hebben we vaak zo’n moeite om onszelf te vergeven voor dingen die we in het verleden niet zo goed hebben gedaan.
Je bent in het Nu en in het Nu kun je in elk moment beseffen en accepteren dat die leerprocessen nodig zijn om te komen tot waar je wilt zijn.
En zodra een mens zichzelf kan vergeven, wat eigenlijk helemaal niet nodig is want er valt in wezen niets te vergeven, dan is vergeving naar anderen ook vele malen makkelijker.
Dan is er direct veel meer ruimte voor begrip, compassie en liefde naar je medemens, en maak je het leven voor jezelf en daardoor ook voor anderen waard om geleefd te worden.

Lieve allemaal, vanuit ons een heel mooi, waardevol, vergevingsgezind, compassievol en liefdevol 2016 gewenst.
Ben wie je bent, wordt wie je wilt zijn, leef je leven zoals het voor jou goed voelt en geef jezelf en het leven die waarde die het werkelijk heeft.

Lieve groetjes Marianne en Monique

www.mystical-fantasy-fair.com
info@mystical-fantasy-fair.com
www.facebook.com/MysticalFF
www.twitter.com/mysticalff
www.triskal.nl

healing@triskal.nl

Marianne +31630330429
Monique +31623373090